bê tông hóa vỉa hè

Lợi bất cập hại với bê tông hóa vỉa hè

Lợi bất cập hại với bê tông hóa vỉa hè

Trong xây dựng, hạng mục “dễ làm nhất” và cũng có lẽ “dễ ăn nhất”, đó là lát vỉa hè. Bởi vỉa hè chịu cả “lực tĩnh” lẫn “lực động” không đáng kể! Các thành phố trên thế giới, nhất