bê tông

Tìm hiểu siêu bê tông

Tìm hiểu siêu bê tông

Theo các nhà nghiên cứu, loại bê tông này là chất liệu hữu ích trong việc sửa chữa các công trình, cầu cống, nơi hay chịu tác động mạnh của các chất ăn mòn và hóa chất. Đặc biệt, giá