Cách chống nóng hiệu quả

Cách chống nóng hiệu quả cho ngôi nhà

Cách chống nóng hiệu quả cho ngôi nhà

Đối với các loại vật liệu chống nóng là xốp nhựa (loại vật liệu khá mỏng gồm một mặt nhựa chịu nhiệt với nhiều lỗ thông hơi, mặt kia là kim loại kiểu giấy bạc thuốc lá có tác dụng