chống sạt lỡ

Dùng nguyên lý rễ cây chống sạt lỡ

Dùng nguyên lý rễ cây chống sạt lỡ

Nguy cơ sạt lở còn đe dọa hơn chục hộ dân ở xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), hay ở quận Ngũ Hành Sơn và ven nhiều con sông tại Đà Nẵng. Còn trên cả nước, sạt lở là nỗi