công nghệ sản xuất gạch block

Tìm hiểu công nghệ sản xuất gạch block

Tìm hiểu công nghệ sản xuất gạch block

Công nghệ sản xuất gạch block bao gồm các công đoạn: Định lượng & Trộn liệu – Rung ép – Xếp gạch tự động – Dưỡng hộ – Dỡ gạch tự động – Đóng gói. . HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG

Tìm hiểu lợi ích của gạch block

Tìm hiểu lợi ích của gạch block

Gạch block xây tường có kết cấu rỗng thuận lợi cho việc thi công, hệ thống điện nước, cáp thông tin ngầm trong tường. Mảng tường có diện tích lớn nhờ lỗ rỗng của viên gạch tạo thuận lợi cho