Gạch bê tông block

Sự khác nhau của gạch block và gạch tuynel

Sự khác nhau của gạch block và gạch tuynel

Gạch bê tông block sản xuất từ hỗn hợp bê tông cứng với công nghệ rung ép được lèn chặt trong khuôn thép, sau khi hấp, bảo dưỡng, đạt cường độ cao, có thể coi là đá nhân tạo. Ngày