gạch block giá rẻ

Gạch block rỗng xây tường XT012

Gạch block rỗng xây tường XT012

KÍCH THƯỚC : 390 mm x 200 mm x 130 mm TRỌNG LƯỢNG: 13 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block rỗng xây tường 8 lỗ, 4 thành vách. CÔNG DỤNG: Xây tường dày 200 mm chịu lực VẬT LIỆU

Gạch block rỗng xây tường XT011

Gạch block rỗng xây tường XT011

KÍCH THƯỚC : 190 mm x 90 mm x 190 mm TRỌNG LƯỢNG: 4.5 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (Bê tông cốt liệu) một lỗ rỗng CÔNG DỤNG: Xây đầu hàng gạch tường dày 90 mm

Gạch block rỗng xây tường XT010

Gạch block rỗng xây tường XT010

KÍCH THƯỚC : 390 mm x 90 mm x 190 mm TRỌNG LƯỢNG: 9.5 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) hai lỗ rỗng CÔNG DỤNG: Xây tường dày 90 mm chịu lực VẬT

Gạch block rỗng xây tường XT009

Gạch block rỗng xây tường XT009

KÍCH THƯỚC : 190 mm x 100 mm x 190 mm TRỌNG LƯỢNG: 5.0 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) một lỗ rỗng CÔNG DỤNG: Xây đầu hàng gạch tường dày 100 mm

Gạch block rỗng xây tường XT008

Gạch block rỗng xây tường XT008

KÍCH THƯỚC : 390 mm x 100 mm x 190 m TRỌNG LƯỢNG: 10.0 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) hai lỗ rỗng CÔNG DỤNG: Xây tường dày 100 mm chịu lực VẬT

Gạch block rỗng xây tường XT007

Gạch block rỗng xây tường XT007

KÍCH THƯỚC : 390 mm x 100 mm x 190 mm TRỌNG LƯỢNG: 10.0 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) ba lỗ rỗng CÔNG DỤNG: Xây tường dày 100 mm chịu lực VẬT

Gạch block rỗng xây tường XT006

Gạch block rỗng xây tường XT006

KÍCH THƯỚC : 190 mm x 150 mm x 190 mm TRỌNG LƯỢNG: 6.5 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) một lỗ rỗng CÔNG DỤNG: Xây đầu hàng tường 150 mm VẬT LIỆU

Gạch block rỗng xây tường XT005

Gạch block rỗng xây tường XT005

KÍCH THƯỚC : 390 mm x 150 mm x 190 mm TRỌNG LƯỢNG: 14.5 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) ba lỗ rỗng CÔNG DỤNG: Xây tường dày 150 mm chịu lực VẬT

Gạch block rỗng xây tường XT004

Gạch block rỗng xây tường XT004

KÍCH THƯỚC : 190 mm x 190 mm x 190 mm TRỌNG LƯỢNG: 7.5 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) một lỗ rỗng CÔNG DỤNG: Xây đầu hàng gạch tường dày 190 mm

Gạch block rỗng xây tường XT003

Gạch block rỗng xây tường XT003

KÍCH THƯỚC : 390 mm x 190 mm x 190 mm TRỌNG LƯỢNG: 15.5 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) hai lỗ rỗng CÔNG DỤNG: Xây tường dày 190 mm chịu lực VẬT