gạch block xây tường

Tìm hiểu mác gạch block

Tìm hiểu mác gạch block

Trong kết cấu xây dựng, bê tông chịu nhiều tác động khác nhau: chịu nén, uốn, kéo, trượt, trong đó chịu nén là ưu thế lớn nhất của bê tông. Do đó, người ta thường lấy cường độ chịu nén

Gạch block rỗng xây tường XT012

Gạch block rỗng xây tường XT012

KÍCH THƯỚC : 390 mm x 200 mm x 130 mm TRỌNG LƯỢNG: 13 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block rỗng xây tường 8 lỗ, 4 thành vách. CÔNG DỤNG: Xây tường dày 200 mm chịu lực VẬT LIỆU

Gạch block rỗng xây tường XT011

Gạch block rỗng xây tường XT011

KÍCH THƯỚC : 190 mm x 90 mm x 190 mm TRỌNG LƯỢNG: 4.5 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (Bê tông cốt liệu) một lỗ rỗng CÔNG DỤNG: Xây đầu hàng gạch tường dày 90 mm

Gạch block rỗng xây tường XT010

Gạch block rỗng xây tường XT010

KÍCH THƯỚC : 390 mm x 90 mm x 190 mm TRỌNG LƯỢNG: 9.5 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) hai lỗ rỗng CÔNG DỤNG: Xây tường dày 90 mm chịu lực VẬT

Gạch block rỗng xây tường XT009

Gạch block rỗng xây tường XT009

KÍCH THƯỚC : 190 mm x 100 mm x 190 mm TRỌNG LƯỢNG: 5.0 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) một lỗ rỗng CÔNG DỤNG: Xây đầu hàng gạch tường dày 100 mm

Gạch block rỗng xây tường XT008

Gạch block rỗng xây tường XT008

KÍCH THƯỚC : 390 mm x 100 mm x 190 m TRỌNG LƯỢNG: 10.0 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) hai lỗ rỗng CÔNG DỤNG: Xây tường dày 100 mm chịu lực VẬT

Gạch block rỗng xây tường XT007

Gạch block rỗng xây tường XT007

KÍCH THƯỚC : 390 mm x 100 mm x 190 mm TRỌNG LƯỢNG: 10.0 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) ba lỗ rỗng CÔNG DỤNG: Xây tường dày 100 mm chịu lực VẬT

Gạch block rỗng xây tường XT006

Gạch block rỗng xây tường XT006

KÍCH THƯỚC : 190 mm x 150 mm x 190 mm TRỌNG LƯỢNG: 6.5 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) một lỗ rỗng CÔNG DỤNG: Xây đầu hàng tường 150 mm VẬT LIỆU

Gạch block rỗng xây tường XT005

Gạch block rỗng xây tường XT005

KÍCH THƯỚC : 390 mm x 150 mm x 190 mm TRỌNG LƯỢNG: 14.5 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) ba lỗ rỗng CÔNG DỤNG: Xây tường dày 150 mm chịu lực VẬT

Gạch block rỗng xây tường XT004

Gạch block rỗng xây tường XT004

KÍCH THƯỚC : 190 mm x 190 mm x 190 mm TRỌNG LƯỢNG: 7.5 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) một lỗ rỗng CÔNG DỤNG: Xây đầu hàng gạch tường dày 190 mm