gạch block

Kiến thức về gạch block

Kiến thức về gạch block

Mặc dù gạch block bị chê nặng song thực tế là nó vẫn khẳng định được giá trị của nó trong xây dựng nói chung. Trong một công trình cao tầng, việc sử dụng gạch block là một tất yếu

Tìm hiểu gạch block

Tìm hiểu gạch block

Do đặc điểm của gạch block là gạch bê tông tự đông cứng nên trong quá trình thi công không phụ thuộc vào thời tiết nắng mưa. Trên phạm vi toàn thế giới, bên cạnh thép thì bê tông là

Sự khác nhau của gạch block và gạch tuynel

Sự khác nhau của gạch block và gạch tuynel

Gạch bê tông block sản xuất từ hỗn hợp bê tông cứng với công nghệ rung ép được lèn chặt trong khuôn thép, sau khi hấp, bảo dưỡng, đạt cường độ cao, có thể coi là đá nhân tạo. Ngày

Tìm hiểu lợi ích của gạch block

Tìm hiểu lợi ích của gạch block

Gạch block xây tường có kết cấu rỗng thuận lợi cho việc thi công, hệ thống điện nước, cáp thông tin ngầm trong tường. Mảng tường có diện tích lớn nhờ lỗ rỗng của viên gạch tạo thuận lợi cho

Gạch block rỗng xây tường XT012

Gạch block rỗng xây tường XT012

KÍCH THƯỚC : 390 mm x 200 mm x 130 mm TRỌNG LƯỢNG: 13 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block rỗng xây tường 8 lỗ, 4 thành vách. CÔNG DỤNG: Xây tường dày 200 mm chịu lực VẬT LIỆU

Gạch block rỗng xây tường XT011

Gạch block rỗng xây tường XT011

KÍCH THƯỚC : 190 mm x 90 mm x 190 mm TRỌNG LƯỢNG: 4.5 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (Bê tông cốt liệu) một lỗ rỗng CÔNG DỤNG: Xây đầu hàng gạch tường dày 90 mm

Gạch block rỗng xây tường XT010

Gạch block rỗng xây tường XT010

KÍCH THƯỚC : 390 mm x 90 mm x 190 mm TRỌNG LƯỢNG: 9.5 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) hai lỗ rỗng CÔNG DỤNG: Xây tường dày 90 mm chịu lực VẬT

Gạch block rỗng xây tường XT009

Gạch block rỗng xây tường XT009

KÍCH THƯỚC : 190 mm x 100 mm x 190 mm TRỌNG LƯỢNG: 5.0 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) một lỗ rỗng CÔNG DỤNG: Xây đầu hàng gạch tường dày 100 mm

Gạch block rỗng xây tường XT008

Gạch block rỗng xây tường XT008

KÍCH THƯỚC : 390 mm x 100 mm x 190 m TRỌNG LƯỢNG: 10.0 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) hai lỗ rỗng CÔNG DỤNG: Xây tường dày 100 mm chịu lực VẬT

Gạch block rỗng xây tường XT007

Gạch block rỗng xây tường XT007

KÍCH THƯỚC : 390 mm x 100 mm x 190 mm TRỌNG LƯỢNG: 10.0 kg MÔ TẢ SẢN PHẨM: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) ba lỗ rỗng CÔNG DỤNG: Xây tường dày 100 mm chịu lực VẬT