gạch không nung

Tìm hiểu lợi ích của gạch block

Tìm hiểu lợi ích của gạch block

Gạch block xây tường có kết cấu rỗng thuận lợi cho việc thi công, hệ thống điện nước, cáp thông tin ngầm trong tường. Mảng tường có diện tích lớn nhờ lỗ rỗng của viên gạch tạo thuận lợi cho

Sản xuất gạch không nung bằng phương pháp Polyme hóa khoáng

Sản xuất gạch không nung bằng phương pháp Polyme hóa khoáng

Các nhà khoa học ở Viện Nghiên cứu hỗ trợ phát triển nông thôn hợp tác vói Viện Địa Lý Tài Nguyên Thành Phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ sản xuất gạch không