gạch rỗng để xây tường

Tìm hiểu gạch block

Tìm hiểu gạch block

Do đặc điểm của gạch block là gạch bê tông tự đông cứng nên trong quá trình thi công không phụ thuộc vào thời tiết nắng mưa. Trên phạm vi toàn thế giới, bên cạnh thép thì bê tông là