gạch trang trí

Kiến thức về gạch block

Kiến thức về gạch block

Mặc dù gạch block bị chê nặng song thực tế là nó vẫn khẳng định được giá trị của nó trong xây dựng nói chung. Trong một công trình cao tầng, việc sử dụng gạch block là một tất yếu

Tìm hiểu gạch block

Tìm hiểu gạch block

Do đặc điểm của gạch block là gạch bê tông tự đông cứng nên trong quá trình thi công không phụ thuộc vào thời tiết nắng mưa. Trên phạm vi toàn thế giới, bên cạnh thép thì bê tông là