gạch tự chèn

Mặt đường lát gạch tự chèn có bị lún vệt bánh xe

Mặt đường lát gạch tự chèn có bị lún vệt bánh xe

Màng ĐKT Polythene đã được trải để đạt được mô phỏng mặt đường bị ngập nước (Điều kiện làm việc khắc nghiệt nhất) cho tất cả các kết cấu thử nghiệm Lún vệt bánh xe có xảy ra với mặt