giường tầng

Nhà rộng hơn với giường tầng

Nhà rộng hơn với giường tầng

Những giường tầng cho 4 người là một thiết kế vô cùng thực tế. Việc đầu tiên và quan trọng nhất là tiết kiệm được không gian. Phần còn lại của căn phòng có thể được sử dụng như một