lợi ích của gạch block

Tìm hiểu lợi ích của gạch block

Tìm hiểu lợi ích của gạch block

Gạch block xây tường có kết cấu rỗng thuận lợi cho việc thi công, hệ thống điện nước, cáp thông tin ngầm trong tường. Mảng tường có diện tích lớn nhờ lỗ rỗng của viên gạch tạo thuận lợi cho