lưu ý khi mua vật liệu xây dựng

Cẩn trọng khi mua vật liệu xây dựng rẻ

Cẩn trọng khi mua vật liệu xây dựng rẻ

Trong số báo Tuổi trẻ ra ngày Thứ Bảy ngày 25/04/2009 có bài viết phản ánh tình trạng gian lận khi bán vật liệu xây dựng. Bài viết mới chỉ phản ánh một phần nhỏ thôi và có đôi chỗ