nhà cao tầng

Có nên dùng kính cho nhà cao tầng

Có nên dùng kính cho nhà cao tầng

Riêng phần kính an toàn lắp trong tòa nhà được tư vấn yêu cầu thí nghiệm độc lập từ nước ngoài, khi chuyển về VN còn kiểm định độc lập một lần nữa trước khi lắp. “Các tấm kính lắp