Polyme hóa khoáng

Sản xuất gạch không nung bằng phương pháp Polyme hóa khoáng

Sản xuất gạch không nung bằng phương pháp Polyme hóa khoáng

Các nhà khoa học ở Viện Nghiên cứu hỗ trợ phát triển nông thôn hợp tác vói Viện Địa Lý Tài Nguyên Thành Phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ sản xuất gạch không