sản xuất gạch block

Tìm hiểu công nghệ sản xuất gạch block

Tìm hiểu công nghệ sản xuất gạch block

Công nghệ sản xuất gạch block bao gồm các công đoạn: Định lượng & Trộn liệu – Rung ép – Xếp gạch tự động – Dưỡng hộ – Dỡ gạch tự động – Đóng gói. . HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG