xây dựng dân dụng

Nhiều ưu thế vượt trội với sàn bê tông ứng lực trước

Nhiều ưu thế vượt trội với sàn bê tông ứng lực trước:

Có một thực tế cũng cần phải nhìn nhận, mặc dù đã khá phổ biến tại các công trình xây dựng dân dụng nhà cao tầng nhưng phương pháp thi công sàn phẳng vẫn còn những hạn chế trong ứng